Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A végrehajtó végre végrehajt

A társasházak gyenge pontja a közös költség-tartozások behajtása, amely jelentősen változna, ha a végrehajtás felgyorsulna.

Valószínűleg üzleti szempontok is befolyásolják a végrehajtás lassúságát, pedig ha felgyorsulna, villámcsapás szerűen javulna a fizetési fegyelem. Jelenleg ha megvan a végrehajtható bírósági határozat, a jogerős ítélet, kérhető az ítélet végrehajtása. A végrehajtási eljárás a végrehajtási lap kiállításával indul, amelyet a végrehajtást kérő nyújt be ahhoz a bírósághoz, amely az ügyben az első fokú határozatot meghozta. A bíróság a végrehajtási lapot akkor állítja ki és küldi meg az adós lakhelye szerint illetékes végrehajtónak, ha a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartalmaz, az jogerős vagy előzetesen végrehajtható, és a teljesítési határidő letelt. A bíróság kiállítja a végrehajtási lapot és ezzel megindul a végrehajtási eljárás.
A végrehajtó ez után felhívást küld a végrehajtást kérőnek, hogy előlegezze meg a végrehajtási eljárás költségeit, majd ennek beérkezése után kellene megkezdenie a követelés behajtását. A végrehajtás során a fokozatosság elve érvényesül, először az adós …

kim