Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A tulajdonos új, a tartozás régi?
Társasházi tulajdonoscsere esetén még a szerződés megkötése előtt meg kell győződni az ingatlant terhelő tartozásokról vagy a tehermentességről.
Egy lakásingatlan megvásárlásának izgalma, majd a tulajdonjog bejegyzése utáni felhőtlen öröm kellemetlen élménnyé válhat, amikor a közös képviselő magas összegű közösköltség-tartozásról tájékoztat. Nem véletlen, hogy a jogalkotó, megelégelve az ebből fakadó tömeges jogvitákat, a jövőben a tulajdonjog-bejegyzés előzetes feltételévé tenné a nemleges igazolás meglétét. Okolhatjuk-e a közös képviselőt, amiért nem jelezte felénk a tartozást? Tehetünk-e bármit az előző tulajdonos ellen, aki felhalmozta azt? Ki felel akkor, ha nem lesz kiegyenlítve az összeg?

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Tht.) 46. § (1) bekezdése szerint:
A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról. Ha tartozás áll fenn, a nyilatkozatban a hátralék összegét is meg kell jelölni. Az írásbeli nyilatkozat tartalmáért fennálló felelősségre a Ptk. szabályai az irányadók.

A társasházi törvény előírásai alapján tehát a közös képviselő kötelezettsége a nyilatkozattétel, melyért felelősséggel tartozik, méghozzá a polgári jog szabályai szerint. Ez annyit jelent, hogy ha a közös képviselő a…

Dr. Tóth T. Zoltán
ügyvéd