Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A tulajdonos jogai

A tulajdonláshoz jogok és kötelezettségek társulnak.

A tulajdonost tulajdonjoga alapján megilleti a birtoklás és birtokvédelemhez való jog, a használat és hasznok szedésének joga és a rendelkezési jog, de ez nem sértheti mások jogait.
A dolog birtoklására a tulajdonos jogosult, de mást is fel lehet jogosítani a …