Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A tulajdonjogról

A tulajdonost megilletik a tulajdonára vonatkozóan jogok, melyet elsősorban a Ptk szabályoz.

Alkotmányos jog a tulajdonhoz való jog, ezért tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon lehet, teljes, feltétlen és azonnali …