Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A társasházi és lakásszövetkezeti törvény módosítása
Az adatvédelmi törvény folyamatos korrekciójának egyik szelete a legújabb salátatörvény, amelyben érintett a társasház és a lakásszövetkezet is.

Az adatvédelem újabb és újabb területeken mutat hiányosságot, így ezeken is szükséges a módosítás, a 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szól.
Társasházaknál, ahol kamera van, be kell tartani az új előírásokat, nemkülönben a lakásszövetkezetieknél is.

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

47. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről …