Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A társasházak adózása 2011-ben

A társasházaknál bérbeadás esetén keletkezhet adóköteles jövedelem, amely után kedvezőbb lett az adózás 2011-ben.

Az 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény tartalmazza a társasházakra vonatkozó adózási rendet:

A társasház, a társasüdülő jövedelme
75. § (1) A társasház, a társasüdülő tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban együtt: társasház) által a közös név alatt megszerzett jövedelem után - függetlenül attól, hogy a tulajdonostársak nem kizárólag magánszemélyek - a társasházat a (2)-(8) bekezdések szerint terheli adókötelezettség.
(2) A társasház e törvény XI-XIV. fejezetében - e § rendelkezésein kívül - említett bevételéből a jövedelmet és az adót - figyelemmel a (3) és a (4) bekezdés rendelkezéseire is - úgy kell megállapítani és megfizetni, mintha azt magánszemély szerezte volna meg, azzal, hogy magánszemélynek a társasházat kell tekinteni. A fennmaradó összegből a magánszemély tulajdonostársak…

Kaplonyi György