Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A társasház múltja - társasházi történelem
A társasházi tulajdon az együttélés sajátos formája, amikor saját külön és közös tulajdon felett rendelkeznek emberek.
A társasház mint jogi kategória megjelenését mély társadalmi, gazdasági változások előzték meg. A kiegyezést követő időszaktól folyamatos a fejlődés, amely végül a társasházak megjelenéséhez vezetett. A polgárosodás korának a mobilitás is egyik kísérőjelensége volt, mely folyamat eltérő mértékben, de az egész társadalmat érintette. A kapitalizálódás társadalmi következménye a gazdasági fejlődés, a gyárak, ipari üzemek városokban való megjelenése a népesség nagyarányú növekedésével járt.
Az ipari fellendülés magával hozta a társadalmi szerkezet átalakulását is, létrejött a munkásosztály, amelynek legnagyobb...