Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulás az iskolai és iskolarendszeren kívüli oktatás, gyakorlati képzés,
fejlesztések, szakmai tudás fenntartásának támogatását szolgálja

Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű gazdasági társaság, szövetkezet - kivéve a lakásszövetkezetet, az iskolai szövetkezetet és az iskolai szövetkezeti csoportot -
az állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat a vízi közműtársulat kivételével. Az egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat, ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó.
A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő…