Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A rezsicsökkentés végrehajtása
Az érintetteknek meg lehet és meg is kell ismerkedni a rezsicsökkentéshez kapcsolódó végrehajtás rejtelmeiről és elmulasztásának következményeiről.
2013. évi CCXXXI. Törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról.

I. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény módosítása

1. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény (a továbbiakban: Fgytv.) a következő 54. §-sal egészül ki:
"54. § A 17/D. § (3) bekezdésében előírt képzettség nélkül fogyasztóvédelmi referens legkésőbb 2014. július 31-éig...