Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A módosított társasházi törvény egységes szerkezetben VI.
A közös képviselő jogait és kötelezettségeit rögzíti a társasházi törvény, de ezenkívül egyéb törvényi rendelkezésnek is eleget kell tennie, illetve meg kell felelnie.

Közös képviselő, illetőleg intézőbizottság
43. §(1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles:
a.) a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
b.) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében,
c) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás…