Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A módosított társasházi törvény egységes szerkezetben II.

A társasház működéséhez, a jogok és kötelezettségek szabályozásához elengedhetetlenek az alapdokumentumok.

Alapító okirat létrehozásának és módosításának közös szabálya

11. § Az alapító okiratot és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Alakuló közgyűlés

12. § (1) Az alakuló közgyűlés határoz a társasház közös képviselőjének vagy – a közös képviselő helyett – intéző-bizottsága elnökének és tagjainak, valamint szükség esetén a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint a bankszámla megnyitásáról.
(2) Az alakuló közgyűlést bármely tulajdonostárs vagy …

Folytatjuk