Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A módosított társasházi törvény

A képviselők elfogadták a társasházi törvény és a lakásszövetkezeti törvény módosítását.

Előző lapszámunkba a törvényjavaslat egyes részleteit ismertettük, most teljes terjedelmében közöljük az elfogadott társasházi törvény módosítását.

34. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben meghatározhatja a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.”

A Tt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel – a közgyűlés hozzájáruló határozata, és az engedélyhez kötött építési munkák esetén a 21. § (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása nem szükséges.
(2) Ha a lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használata jogszabályban meghatározott …