Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A módosított lakásszövetkezeti törvény

A lakásszövetkezeti törvény egyes elavult elemei korszerűsödtek a társasházi törvényével egy időben.

Folyamatosan közöljük a lakásszövetkezeti törvény módosítását, tekintve hogy a terjedelme miatt egy lapszámban nem tudjuk az egészet megjelentetni.

1.§ A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § Az Lszt. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A lakásszövetkezet a tevékenységének ellátása céljából – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével vállalkozási tevékenységet is folytathat. A lakásszövetkezet által üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységre a társasházakról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

3. § Az Lszt. II. Fejezet „Általános rendelkezések” címet követő „Alakuló közgyűlés” alcím helyébe a következő alcím lép:
„A lakásszövetkezet alapítása, alakuló közgyűlés”

4. § Az Lszt. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakásszövetkezet alapítását legalább hét alapító tag esetén, valamennyi alapító tag részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el. Az alakuló közgyűlést bármely alapító tag vagy az építtető hívhatja össze.”

5. § Az Lszt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az alapszabály a lakásszövetkezet alapításának, továbbá a szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya. Tartalmát a lakásszövetkezet tagsága a lakásszövetkezet céljait és adottságait figyelembe véve állapítja meg.
(2) Az alapszabályban kell meghatározni:
a) a lakásszövetkezet nevét, székhelyét, tevékenységének célját és tevékenységi körét;…