Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A meghatalmazás
A társasházak működésének fontos eleme a közgyűlések előírás szerinti jegyzőkönyvezése és az azokon jelenlévő tulajdoni hányad igazolását szolgáló meghatalmazás szabályszerűsége.

A meghatalmazások kérdése visszatérően felmerül a közgyűléseken, melynek alaki és formai követelményeit, a Polgári törvénykönyv szabályozza. A társasházi törvény nem tartalmaz speciális rendelkezést a meghatalmazásra vonatkozólag, ezért ….
L.Zs.