Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A megbízható és a kockázatos adózó
Az adózás rendjéről szóló törvény speciális adózói kategóriákat tartalmaz, amelyekhez különböző jogkövetkezmények kapcsolódnak.
2016. január 1-jétől két speciális adózási kategória egyike a megbízható adózók, akik kedvezményekben részesülnek, míg a kockázatosnak minősített adózókkal szemben szigorúbb szabályok érvényesülnek.
Az adóhatóság az adózók minősítését negyedévente elvégzi, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek-e, első ízben 2016 első negyedévét követően. A minősítés hatálya…