Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A közgyűlési jegyzőkönyv és a határozatok könyve
A közgyűlések dokumentumai a közgyűlési jegyzőkönyv és mellékletei, valamint a határozatok könyve.
A közgyűlési jegyzőkönyv készítésének és megírásának szabályait a 2003. évi CXXXIII. társasházi törvény 28. és 39. paragrafusa világosan rögzíti. 39. § (1) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell különösen: a) a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott két tulajdonostárs nevét; b) azt, hogy a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, ...