Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A közgyűlési jegyzőkönyv
A közgyűlés dokumentuma a jegyzőkönyv, amely útmutatást ad a tulajdonostársaknak a tervezett feladatokról és a közös költség mértékéről.
Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról és a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott ideig, de legkésőbb május 31-ig meg kell tartani. A tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog.
A közgyűlésen a tulajdonosok sokszor szeretnének még felvetetni új napirendi pontokat, de csak a meghirdetett napirendi pontok tárgyában lehet érvényes határozatot hozni. A közgyűlésen a tulajdonosok, illetve meghatalmazottjuk a meghirdetett napirendi pontok ismeretében vesznek részt vagy maradnak távol. Azért sem lehet új napirendi pontot beiktatni a közgyűlésen, mert esetleg annak ismeretében eljött volna a most jelen nem lévő tulajdonostárs. Az érdeket érintő vagy azt sértő napirendi pontoknál lehet, hogy a jelenléttől tartózkodók is ...

Töltse le a közgyűlési jegyzőkönyv mintát

szeszi