Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A közbeszerzési törvény változásáról

2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításra került.

A közbeszerzési törvény ismerete és betartása közös érdeke az ajánlatkérőnek és az ajánlattevőnek egyaránt. A törvény egyes részeit közöljük, magyarázattal.

Ajánlatkérők

241. § E fejezet alkalmazásában ajánlatkérők:
a) a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, a 22. § (4) bekezdése szerinti kivétellel;
b) a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében az a) pont alá nem tartozó szervezet - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget -, amelynek az e fejezet szerinti közbeszerzését az a) pontban meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból, illetőleg az Európai Unióból származó forrásból hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;
c) az a) pont alá nem tartozó szervezet, amelynek fizetési kötelezettségéért a Kormány az államháztartásról szóló törvény alapján készfizető kezességet vállalt.

A közbeszerzési törvény fenti változása a társasházak számára azt jelenti, hogy…

Kaplonyi György