Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályai IV.
Gyakran okoz problémát a közös képviselőknek és a tulajdonosoknak is, hogy nem ismertek a hibakódok, mert azt az oldalt általában nem kapják meg.
A kéményseprőipari tevékenységhez szükséges formanyomtatványok
10. § (1) A kéményseprőipari tevékenységet ellátó a 3. §-ban, valamint a 8. § (2) bekezdésében meghatározott és elvégzett feladatokról szóló, elektronikus vagy papíralapú tanúsítványt a 2. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki, társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetén egyrészt a külön tulajdonban lévő önálló rendeltetési egységre, másrészt a társasházi, lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévő ingatlanrészre. A papíralapon kitöltött tanúsítvány egy példányát vagy az elektronikus úton rögzített tanúsítványról készített, a 3. melléklet szerinti papíralapú kivonat egy példányát a kéményseprőipari tevékenységet ellátó az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, társasházi és lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévő ingatlanrész esetén a …