Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A jubiláló Vígszínház II.

A Vígszínház színpadán számtalan sikeres művész szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.

DITRÓI EMLÉKIRATAIBAN EMLÍTI, hogy eredetileg Várady Antal volt a kiszemelt igazgató. Ő és Keglevich már szerződtették Lánczy Ilkát, Hunyady Margitot, Haraszti Hermint, Pécsi Paulát, Ráthonyi Ákost, Molnár Lászlót, Kazaliczky Antalt, Tapolczai Dezsőt és Gyöngyi Izsót. Ditrói ezeket akceptálta, de visszautasított egy másik listát, a Vizváry Gyuláét, aki szintén igazgatójelölt volt egy ideig s magával akart vinni egy egész csomó, nem éppen első minőségű színészt a Nemzetiből. A Vizváry emberei közül Ditrói csak Fenyvesi Emilt szerződtette, azután előállott a …


Budapest Székesfőváros Történeti, Művészeti és Társadalmi Képes Folyóirata
1946. május

Folytatjuk