Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása - a törvény értelmezése

A társasház törvény módosításának nem minden paragrafusa talált elfogadásra, sőt komoly ellenállás is felmerült.

A 2003. évi törvény a társasházakról, már elavultnak tekinthető, hiszen a folyamatos társadalmi, gazdasági fejlődés következtében változnak a lakhatási igények és normák is. A tulajdonosok az együttélési szabályok betartását megkövetelő, a közös költség behajtását meggyorsító törvényi szabályozást kívánnak, a szakma gyakorlói pedig betartható, a társasház sajátosságaihoz igazodó törvényt, a kapcsolódó törvények közti összhang megteremtésével..
Megoldatlan a törvényi felügyelet, ha nem készíti el a társasház a szervezeti-működési szabályzatot (szmsz), akkor nem történik semmi. A módosításban szerepel a törvényességi felügyelet, amelyet az ügyészség látna el. Ez már nem fog megvalósulni, mivel a köztársasági elnök a törvény módosítását visszautalta a törvényalkotóknak.

Az alapító okirat módosítására vonatkozóan is van módosulás: Az alapító okirat módosításához – ha e törvény másként nem rendelkezik – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges; a változást be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanrész és vagyontárgy kivételével az alapító okirat felhatalmazást adhat arra, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható, vagy…

Folytatjuk